Rozpočet stavby

Rozpočet stavby Vám bude především sloužit jako:

   • podklad pro výběr zhotovitelů vaší stavby (bez jednotného výkazu výměr nelze udělat kvalitní porovnání zhotovitelů)
   • podklad pro výběr dodavatelů materiálu
   • podklad pro žádosti o hypotéku
   • podklad pro schvalování fakturovaných prací
   • podklad pro tvorbu harmonogramu prací
   • podklad pro tvorbu finančního harmonogramu

(díky němu budete vědět jaká bude potřeba financí v průběhu výstavby)

Nabídka je určena především pro:

   • soukromé investory
   • projektanty a ateliery
   • pro stavební firmy, které si musí zpracovat výkaz výměr

V rámci nabízených služeb si můžete vybrat z následujících možností rozpočtů:

   • propočet ceny na základě rozpočtových ukazatelů stavebních objektů
   • výkaz výměr
   • slepý rozpočet
   • položkový rozpočet
   • rozpočet případných změn v PD
   • rozpočet skutečného provedení

Zpracování rozpočtů je prováděno v softwaru KROS plus s cenovou databází ÚRS.

Komentáře nejsou povoleny.